Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podzimní valná hromada

5. 12. 2015

 

Členové Matice radhošťské se v pátek 27. listopadu sešli v příjemném prostředí společenské místnosti Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích, který je již tradičním místem jejich podzimních schůzí.

 

Kromě obvyklých bodů, jako je zpráva předsedy (pan Strnadel), zpráva pokladníka (paní Dudková) a předsedy kontrolní komise (pan Kohout), čekal přítomné členy hlavní bod programu - přijetí nových stanov.

Před 110 lety – roku 1905 - byly schváleny první stanovy spolku Matice radhošťská, jehož členové se mimo jiné zavázali „povznášeti poctu sv. věrozvěstů Cyrila a Metoděje na staroslavném Radhošti“.

 

Jak je známo a popsáno na jiném místě, byl tento zcela nepolitický občanský spolek záhy po druhé světové válce komunistickými úředníky zrušen. Že kaple toto smutné období přečkala, za to vděčíme nadšencům, členům tehdejší lidové strany především z Trojanovic, kteří po dlouhá desetiletí o kapli pečovali (viz vzpomínky pana Tichavského ZDE). Také především z jejich iniciativy došlo v roce 1994 k ustavující schůzi občanského sdružení Matice Radhošťská.

Obnovená Matice navázala na činnost původního spolku a ve spolupráci s farním úřadem Frenštát obnovuje nejen kapli, ale také tradici poutí a šíří mezi občany povědomí o zásluhách našich věrozvěstů, jak po vzoru stanov původního spolku stálo i ve stanovách nového občanského sdružení. A právě výraz „občanské sdružení„ byl jedním z důvodů současné potřeby nových stanov, protože dnes platné zákony již tento termín neznají.

 

Právní forma se tedy změnila, stanovy byly dány do souladu s potřebami doby a požadavky zákona, ale i po 110 letech je a bude to podstatné obsaženo už v jejich preambuli: „Matice Radhošťská je spolkem, který za účelem sobě klade povznášeti poctu sv. věrozvěstů Cyrila a Metoděje na staroslavném Radhošti“.

 

V další diskusi vystoupil například pan Gajdušek se „statistickým“ přehledem návštěvnosti kaple a s výčtem nejaktivnějších členů, kteří zpřístupnění kaple veřejnosti umožňují (bezkonkurenčně pan Jan Poruba). Pan Paulus informoval o finančním přínosu, který pro Matici budou mít naturální dary v podobě dřeva, od některých okolních obcí z jejich lesů. Bylo též vzpomenuto letošní pouti do Rakouského Erenhausenu ke hrobu světitele kaple arcibiskupa Theodora Kohna.   

Z diskuze také vyplynula potřeba založit oficiální webové stránky spolku, aby i tímto způsobem mohla Matice radhošťská informovat veřejnost o své činnosti, propagovat kapli sv. Cyrila a Metoděje a šířit úctu k nim, což si ostatně klade za cíl i ve svých nově přijatých stanovách. Úkolem byl pověřen Josef Krůpa.