Jdi na obsah Jdi na menu
 


K ukončení sezony 2017

24. 11. 2017

Matice Radhošťská se schází pravidelně dvakrát do roka na valné hromadě. Jarní setkání se koná tradičně přímo na Radhošti, podzimní v útulném prostředí Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích - tak tomu bylo i v pátek 24.11 2017.

 

Příchozí členy uvítalo teplo nových kachlových kamen, které v hlavní jizbě památníku nahradily původní otevřený krb. Předseda Drahomír Strnadel, jak už je obecně na schůzích zvykem, přednesl zprávu za uplynulé období. Z této mimo jiné vyplynulo, že díky obětavé službě našich členů (vesměs důchodců) byla cyrilometodějská kaple na vrcholu hory přístupná téměř polovinu dnů v roce. Tento výkon oceníme zvláště tehdy, když si uvědomíme, jak zřídka jsou pro návštěvníky z řad turistů a zájemců o památky zpřístupněny chrámy uprostřed našich měst a obcí.

 

S radostí jsme mezi sebou přivítali nového faráře frenštátské farnosti – otce Petra Kříbka. Pod duchovní správu jeho farnosti spadá i naše img_4537.jpgkaple. Tuto příslušnost vyjadřuje i vitráž v malém kruhovém okně v presbytáři s vyobrazením biskupa sv. Martina – patrona frenštátského farního kostela. (viz. obr.) Je jistě zásluhou P. Kříbka, že má frenštátská farnost své nové webové stránky, kde mají své místo též informace o minulosti i přítomnosti radhošťské kaple. Přejeme otci Petrovi Boží požehnání a radost z díla.

 

Účastníkem schůze byl také kněz z opačné strany hory, pro kterého je Radhošť a jeho kaple také srdeční záležitostí, který tam už mnohokrát vystoupal ze své domovské farnosti na Dolní Bečvě – buď kvůli službě mše svaté v kapli nebo jen tak pro radost - třeba z východu slunce. Otec Petr Dujka v letošním roce slaví dvě významná jubilea: 50 let života a 20 let kněžské služby. Také jemu přejeme na přímluvu sv. Petra stálou Boží pomoc a ochranu.

img249.jpg

 

Jubilea se však netýkají pouze lidí. Naše kaple bude příští rok “slavit“ 120 let od svého vysvěcení. Matice vydá k tomuto výročí opět pamětní medaile. Jejich výtvarný návrh je už na světě (obr.)

 

Aby té celkové radosti nebylo málo, přijali jsme na této schůzi do našeho spolku dvě nové mladé členky. Radostí je také to, když se máme na co těšit. A my se už teď těšíme na 5. poutní setkání všech moravských Matic, které se, dá-li Bůh, uskuteční v neděli 15. dubna 2018 na poutním místě Zašová. Na toto setkání nás už teď pozval předseda spřátelené Matice Zašovské.

 

Předseda revizní komise spolku pan Kohout upozornil na informaci z tisku, podle které by v budoucnu měly proběhnout významné terénní úpravy a výstavba nových objektů nejen na Pustevnách, u sochy Radegasta, ale i v okolí kaple.  Členové Matice se domnívají, že nejbližší okolí kaple by si mělo v co největší míře podržet původní přírodní vzhled bez dalších zbytečných a rušivých zásahů.  

 

Představitel Městských lesů Rožnov pan Polášek nás seznámil se svou představou „scénáře“ příštího ročníku stále oblíbenější akce Svatojánské ohně. V roce 2018 tomu bude 90 let, co byl slavnosti svatojánských ohňů přítomen i prezident T.G. Masaryk. Pořadatelé chtějí tuto skutečnost vhodným a důstojným způsobem připomenout. Po krátké diskuzi se většina přítomných vyslovila pro to, aby Matice Radhošťská byla i nadále spolupořadatelem této tradiční akce. Vždyť původní pohanský význam tohoto starodávného zvyku je už minulostí. Dnes se tradice svatojánského ohně na Radhošti udržuje z důvodů kulturních, folklorních, estetických i společenských. Podívaná na obrovskou hořící vatru na vrcholu hory je jistě pro všechny přítomné krásný zážitek a je to také důvod a příležitost k přátelskému setkání, kterému nechybí ani rozměr a náplň duchovní. Součástí svatojánského večera je také noční koncert v kapli. Světlo a planoucí oheň v sobě ostatně skrývá i symboliku křesťanskou.

 

Matice Radhošťská přeje Vám - návštěvníkům tohoto webu, poutníkům cyrilometodějským a přátelům valašských hor - klidný advent, krásné Vánoce a požehnané dny nového roku. Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám a našemu spolku jakkoliv projevili a těšíme se na setkání s Vámi v kapli sv. Cyrila a Metoděje i v roce 2018.

trojanovice.jpg

Obr. Památníku v Trojanovicích převzat z obrazové galerie www.mapy.cz (autor belica)