Jdi na obsah Jdi na menu
 


TGM znovu navštíví Radhošť

14. 6. 2018

989--1024x861-.jpgV roce 1928 u příležitosti desátého výročí vzniku Československé republiky navštívil prezident T .G. Masaryk nejen města pod Radhoštěm - Frenštát a Rožnov, ale i samotnou horu Radhošť.

Prezident se spolu s Msgr. J. Šrámkem a ministrem Černým v doprovodu skautů, portášů, orlů a sokolů vydal z Frenštátu na Pustevny, aby navštívil toto památné místo a aby se navečer účastnil nevšední podívané – tradičního pálení svatojánských ohňů. Prostým okem se prý dalo z vrcholu hory na okolních kopcích a stráních napočítat přes šest set ohňů, jen na Bečvách jich plálo na sto padesát. Přečtěme si část dobového popisu události:

 

Slavnostní den zájezdu p. presidenta dne 23. června 2028 je historickým dnem celého Valašska, zvláště ale na temeni Radhoště nacházející se korporace Matice radhošťské, kde nás poprvé p. president čs republiky T. G. Masaryk poctil svou návštěvou, když navštívil temeno hory posvátné všem Slovanům, aby se pokochal pohledem na svatojánské ohně a zavítal do nově upravené kaple, svatyně Cyrilo-Metodějské, patřící této korporaci!

 

Velkým tímto vyznamenáním nadšeni, dovolujeme si našim p. t. čtenářům na věčnou paměť průběh této významné slavnosti, seč síla našeho slova stačí, podati.

 

Uvítání dálo se takto: Asi pět minut před půl 22. hod. bylo telefonicky z Pusteven hlášeno, že pan president odjíždí ve čtvrtém kočáře na Radhošť, nato pět minut před 22. hod. bylo sděleno, že p. president je u koliby p. Blinky, tj. čtvrt hodiny od kaple. Teď jsme s ohromným napjetím očekávali příjezd našeho osvoboditele, kterého Radhošť ještě neviděl.

 

Vedení průvodu bylo vzorně organizováno, všechna čest p. t. četnickým velitelům, že pořádek byl vzorně zachován. Napřed byl špalír skautů, Sokolů a Orlů (od sv. Kříže na temeni) a to polokruhem kol celé kaple až k útulně. Byl to krásný, pestrý, vejčitý věnec s tisícovým davem lidstva, a za tím davem ohromný věnec radhošťských lesů. Pod tímto věncem nepřehledná záplava ohňů, tisíce světel se třpytících jako hvězdy na blankytu, takže pohled ten vzbuzoval u každého smrtelníka dojem nevylíčitelný, jako by se v tom posvátném okamžiku nacházel tam někde v nadhvězdné říši a pod ním svět hvězdnatý. Tu člověk sklopí zrak a se zadumá, a kouzlo přírody jej schvátí a volá: Příroda Boží je krásná! Letos obzvláště bylo mnoho svatojánských ohňů, takže to byl skutečně pohled, který se podobal večernímu pohledu na Londýn z povýšeného místa.

 

V tuto dojemnou chvíli kouzla svatojánské noci, vzácného přírodního zjevu, kráčí družina s p. presidentem od kříže ke kapli. Začátek junáci, Valaši koňmo, korporace, hasiči aj. spolky. Za korporací první, druhý a třetí kočár a teď ta nedočkavost – čtvrtý kočár přijíždí, ta radost, to překvapení – už je tu p. president! Kočár se zastavuje, vychází imposantní zjev a svižný jeho krok se zastavuje před kaplí.

 

Útěchou naplněni čekáme, až se obecenstvo uklidní a přikročeno na Radhošti samém k uvítání. První vítá a pozdravuje p. presidenta P. František Mastil, kaplan a výbor Matice radhošťské takto: Pane presidente! Jest nám velkou ctí pozdraviti a vítati Vás na území Matice radhošťské, která jest přifařena farnosti frenštátské, v této památné kapli Cyrilo-Metodějské na Radhošti, která je symbolem slovanství našeho lidu valašského.

 

Pan president mu podáním ruky vřele děkuje. Na to přistupuje před pana presidenta malá 5letá dceruška p. Bedřicha Dvořáka, nájemce útulny na Radhošti, jménem Věruška, ve valašském kroji, v ruce držíc lepou kytici z horských vonných květina radostným dětským hláskem, který hluboko do srdce každého vnikal a hluboký dojem působil, pronesla toto:

„Pane presidente! Já jsem ještě tak malá, jako lesní pěnička, ale přece mám tak ráda presidenta tatíčka. Tož mu nesu od Radhošťa trochu květin pro radost a já budu vzpomínat si, že tu byl tak vzácný host“.

 

Před vlastní prohlídkou kaple zazpíval mužský sbor z Kopřivnice a jeho píseň Teče voda teče pak vyprovázela pana prezidenta i při jeho odjezdu zpět na Pustevny.

Také letos při této rekonstrukci památné návštěvy TGM bude po přivítání „T.G. Masaryka“ následovat zapálení svatojánských ohňů a následný koncert pod širým nebem, za zhoršeného počasí v kapli.  Vše proběhne za účasti dobově ustrojených Černých myslivců, portášů, četnictva a Valachů. Akce začíná v 18 hodin na Pustevnách, další program u kaple – viz plakátek.

Vystoupí Zašovský chrámový sbor, cimbálová muzika Javořina a zpěvák František Segrado. Pořadatelé chtějí vytvořit co nejpůsobivější atmosféru, proto vyzývají i všechny návštěvníky, aby zvolili oblečení, které by co nejvíce připomínalo dobový oděv. Zvláště jsou vítáni návštěvníci ve valašských krojích.

338_roznov_tz_masaryk_w.jpg